Arthropteris - Tectariaceae

Arthropteris palisotii (Desv.) Alston